Teleki téri imaház

Teleki_belso_Panorama_cropCím: 1086 Budapest, Teleki László tér 22.
Elérhetőségek: +36 (20) 351-5893
e-mail: info@telekiter.com
web: www.telekiter.hu
Rabbi: Hurwitz Solom
Előimádkozó: Horovitz László
Elnök: Mayer Gábor
Imaidő: szombatonként 9 órától

A Teleki téri zsinagóga, jelenleg a főváros egyetlen szefárd rítusú, orthodox imaháza, az úgynevezett „csortkovi” zsinagóga. Az imaház a mai Ukrajna területén található Czertków (Csortkov) városkáról kapta nevét, ugyanis onnan származhattak el az imaházat alapító haszidok.

A több mint 100 éve épült lakóház földszintjén berendezett egyszerű zsinagóga az udvarról nyílik. Körülbelül 50 férfi és 30 nő fér el a belső térben, természetesen egymástól függönnyel elválasztva. Eleinte rengetegen látogatták az Isten-tiszteleteket, főleg a piaci árusok és a vallásosabb zsidók. A háború után a kereskedők temploma és a Zsibárus házban (Magdolna u. 44.) működő zsinagóga megszűnt. A két közösség híveinek többsége ettől kezdve ide járt imádkozni. Eleinte a tudós Lichtmann Navhman, majd veje, Lebovics József látta el a rabbi teendőket, kántorként a zsinagóga szép hangú, tanultabb és vallásos tagjai (Zenner Nándor, Gold Vilmos és mások) tevékenykedtek. A gyülekezet vezetője Koltai József nyugdíjas hitoktató (1886-1966), majd a Glaser-fivérek vállalták magukra. A mindennapos imádkozás mellett minden hónap végén tartottak Szombatbúcsúztató halvacsorát (salesüdeszt).

Berendezési tárgyai a padsoroktól a Tóra-szekrényig, a megalapítástól kezdve mind a mai napig megegyeznek. A Tóra-olvasó asztalt, ahol ma lejnolnak (Tórát olvasnak), a Dobozi utcai templomból hozták el, miután azt megszűnt. A falra eredetileg a Somér Jiszraél… kezdetű ima volt felírva, de a templom beltéri festése során azt lefestették, s miután nincs meg a sablon, azt oda már nem tudták visszahelyezni.