Orthodox Chevra Kadisa

Orthodox Chevra Kádisa

 

A zsidó temetkezéssel kapcsolatos teendőket a Chevra Kádisa, a Szent Egylet látja el. Az egylet létezéséről már a 300-as évekből is van forrásunk, Ráv Hamnuna történetében, melyet a Moéd Katan 27/b-ben olvashatunk. Ráv Hamnuna Talmud tudós egy városban járt, mikor sófárfúvás hangjára lett figyelmes, arra a hangra, amivel a halálhírt volt szokás hírül adni. Ám a sófár hangja, Ráv Hamnuna meglepetésére nem változtatott az emberek viselkedésén, ők folytatták munkájukat a mezőkön, műhelyekben, ahol épp voltak. Mikor kérdésére, hogy miért nem sietnek a halotthoz, és teljesítik a „mesz micvát”, a halotti micvát, amely mind a 613 micva közül a legfontosabb, akkor válaszul kapta, hogy azért nem, mert működik a városban egy egylet, melynek ez a dolga.

A Chevra Kádisa a zsidó közösségek legalapvetőbb és talán legfontosabb intézménye. Az elhunyttal és gyászoló családdal való foglalkozáson túl a legfőbb jótékonysági szervezet is, amely a szegények, betegek segélyezését is hívatott ellátni.
Évente egyszer, Ádár hó 7-én, Zájin Ádárkor, az egylet ünnepi halvacsorát ad a közösség részére, ilyenkor megemlékeznek az előző év elhunytjairól. Hitközségünk ilyenkor tart tagfelvételt is.

 

Chevra osztály: Zeev Paskesz
Telefon: +36 (1) 351-0525
e-mail: chevra@maoih.hu
web: chevrakadisa.hu