Hitközség

maoih_szekhaz_02Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség
Cím: 1074 Budapest Dob utca 35.
Telefon: +36 (1) 351-0524
Fax: +36 (1) 322-7200
e-mail: info@maoih.hu
Web: www.maoih.hu
Facebook: facebook.com/OrthodoxiaMagyarorszagon
Rabbiság: +36 (1) 344-6370

Chevra osztály: +36 (1) 351-0525
Elnök: Deblinger Eduard


Orthodoxia története

Az orthodoxia akkor tűnt fel, amikor a vallásos zsidók veszélyeztetett helyzetben kezdték érezni magukat. Fő törekvésük elődeik vallási életének átmentése a megváltozott modern világ keretei közé. Magyarországon az 1868-69-es zsidó kongresszuson bekövetkezett szakadás (Tájlung) után 1870-ben nyert állami elismerést az orthodox szervezet. Az országos orthodox szervezet központja érdekképviseleti céllal Budapesten alakult ki, bár a jelentős orthodox közösségek vidéken éltek.

A 20. század elejére a vidéki orthodox zsidóság intenzív fővárosba áramlása a Budapesti orthodox hitközség megerősödését és vezető szerepét eredményezte. A 20. századra az ország legnépesebb orthodox közössége lett, amely főként kis- és nagykereskedőkből, alkalmazottaikból, kisiparosokból és jelentős számú hitközségi alkalmazottból tevődött össze.

1920 előtt a magyar zsidóságnak több mint a felét az orthodoxia tette ki. A két világháború között a hitközség főrabbija, Jakob Koppel Reich, majd elnöke, óbudai Freundiger Ábrahám a Magyar Parlament Felsőházának tagja volt.

A vidék orthodox zsidósága a vészkorszak idején jelentős veszteségeket szenvedett. A túlélők elvándorlása az 1950-es évek derekáig zajlott. Ennek oka az új társadalmi berendezkedés által megnehezített vallási élet volt.

A Magyarországi Orthodoxia 1993-ban szerveződött újjá és 2012-ben nyerte vissza teljes függetlenségét és az államilag elismert történelmi egyház címét.

A Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség a mai napig kiemelkedően fontos szerepet tölt be a magyarországi zsidó közösség életében. Oktatási intézményeket tart fenn (bölcsőde, óvoda, iskola, gimnázium), tanulási lehetőséget biztosít minden korosztály számára, idősotthont és mikvét működtet, zsinagógákat és imaházakat tart fenn a fővárosban és vidéken, valamint orthodox temetőket gondoz. Nem utolsó sorban biztosítja a kasrutot a teljes magyarországi zsidóság és intézményrendszere számára.